Τμήμα Κινητικών Παιχνιδιών


Σας προσκαλούμε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου και ώρα 11:00
στο Πνευματικό κέντρο Πανηγυρόσπιτο Οίας για μια
γνωριμία-παρουσίαση του τμήματος Κινητικών Παιχνιδιών.
Το τμήμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21/01 με την παιδαγωγό
Άννα Βογανάτση.
 

Πληροϕορίες και εγγραϕές μετά την παρουσίαση του προγράμματος.